Motivationstarif

Vil du betale mindre for din fjernvarme?

Fra 1. januar 2017 indfører Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. motivationstarif.

Brug varmen bedre
Når vi leverer varme til dig, er mere end blot forbruget, der afgør, hvad det egentlig koster. Derfor har vi valgt at indføre en ny tarif - en motivationstarif. Den afspejler, hvor godt du udnytter varmen i fjernvarmevandet, før det bliver sendt retur til os. Dermed giver den en mere retfærdig fordeling af omkostningerne.

Hvorfor indfører vi motivationstarif?
Kort fortalt betyder motivationstariffen, at når din returløbstemperatur er lav, bliver varmeprisen det også. Det skyldes, at en lav returløbstemperatur giver mindre varmetab i fjernvarmenettet og at elforbruget til vores pumper mindskes.

Retfærdig varmepris
Hvis du bor tæt på værket i Hvide Sande, er fremløbstemperaturen på fjernvarmen højere, end hvis du bor længere væk. Derfor stiller vi også forskellige krav til returløbstemperaturen.
Nendenstående diagram viser den øvre og nedre neutrale grænse for returløbstemperaturen set i forhold til fremløbstemperaturen.

Fradrag i varmeprisen
Hvis din målte returløbstemperatur er lavere end den nedre neutrale grænse, bliver du belønnet med et fradrag på 1% af energiprisen, for hver grad returløbstemperaturen er lavere.

Tillæg til varmeprisen
Hvis din returløbstemperatur er højere end den øvre neutrale grænse, skal du betale et tillæg på 1% af energiprisen, for hver grad returløbstemperaturen er højere.

 

DOWNLOAD
20170209-gaeldende-krav-for-returtemperatur.pdf