Generalforsamling 2017

Wednesday, February 22, 2017

Generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 20.00. på Fiskeriets Hus

Hvide Sande Fjernvarme afholder generalforsamling i Fiskeriets Hus i Hvide Sande
torsdag den 16. marts 2017 kl. 20.00.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Beretning for det forløbne regnskabsår.
3 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4 Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6 Indkomne forslag fra andelshaverne.
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9 Valg af revisor.
10 Eventuelt.

Det reviderede årsregnskab vil være fremlagt på biblioteket, Hvide Sande Fjernvarmes kontor samt på vores hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Henning Davidsen, fmd.