Generalforsamling 2019

Monday, January 21, 2019

Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 20.00. i Fiskeriets Hus

Hvide Sande Fjernvarme afholder generalforsamling i Fiskeriets Hus i Hvide Sande
torsdag den 14. marts 2019 kl. 20.00.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Beretning for det forløbne regnskabsår.
3 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4 Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6 Indkomne forslag fra andelshaverne.
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9 Valg af revisor.
10 Eventuelt.

Det reviderede årsregnskab vil være fremlagt på biblioteket, Hvide Sande Fjernvarmes kontor samt på vores hjemmeside www.hsfv.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Henning Davidsen, fmd.