Generalforsamling 2020

Friday, July 31, 2020

Generalforsamling i Fiskeriets Hus I Hvide Sande den 27. august 2020 kl. 20.00.

Dagsorden i henhold til vedtægter:


1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år og vedtægtsændringer.

6. Indkomne forslag fra andelshavere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Det reviderede årsregnskab samt forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt på biblioteket, Hvide Sande Fjernvarmes kontor samt på vores hjemmeside www.hsfv.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Henning Davidsen, fmd.

Det reviderede regnskab kan hentes her.

Ændringsforslag til vedtægter for Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. hentes her.