Information til forbrugerne

Tuesday, May 17, 2022

Information til forbrugerne

I henhold til EU-reglerne er Hvide Sande Fjernvarme fra og med 2022 forpligtet til at levere information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger til alle forbrugere hver måned i fyringssæsonen (oktober til april) jf. BEK nr. 2251 af 29.12.2020. 

Ovenstående betyder, at Hvide Sande Fjernvarme fremadrettet, 7 gange om året, har behov for at kommunikere direkte med den enkelte forbruger.

For at minimere omkostningerne hertil vil dette ske via mail og/eller sms – derfor vil Hvide Sande Fjernvarmes almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering blive opdateret med nedenstående:

Ejer/forbruger er, med mindre ejer/forbruger er undtaget for krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at Hvide Sande Fjernvarme under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer til al nødvendig kommunikation mellem Hvide Sande Fjernvarme og ejer/forbruger.

Nødvendig kommunikation mellem Hvide Sande Fjernvarme og ejer/forbruger er al kommunikation, der vedrører aftalen om levering af fjernvarme og evt. andelshaverskab i Hvide Sande Fjernvarme, herunder fremsendelse af oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser, gebyrer, lukkevarsler, indkaldelse til generalforsamling m.m.

Gyldig mailadresse og gyldigt mobilnummer på ejer/forbruger kan også benyttes, hvis der er behov for kommunikation via sikker mail, hvis reglerne om bl.a. GDPR fordrer dette.

Ejer/forbruger er forpligtet til at tilslutte sig en digital postkasse f.eks. e-Boks, hvis Hvide Sande Fjernvarme benytter sig af en digital postudbyder.

Ejer/forbruger er forpligtet til at gøre Hvide Sande Fjernvarme opmærksom på, hvis ejer/forbruger er undtaget for digital kommunikation.

Forbrugernummer kan findes på årsopgørelsen eller seneste acontoopkrævning.

Opdatering af gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer kan også ske i E|Forsyning under "mine oplysninger".