Ny motivationstarif

-giver retfærdige varmepriser

Hvide Sande Fjernvarme har som varmeleverandør optimeret drift og levering til den højest mulige energieffektivitet. Resten er op til dig, som forbruger.

Brug varmen bedre
Når du modtager varme fra Hvide Sande Fjernvarme, er det ikke kun dit forbrug, der er afgørende for din pris. Din udnyttelse af varmen spiller også en rolle. Vi har indført en motivationstarif, der afspejler, hvor godt du udnytter fjernvarmevandet: Jo koldere fjernvarmevandet er, når det forlader huset, jo bedre er effektiviteten nemlig på værket, og dermed også økonomien for både dig og de øvrige forbrugere.

Retfærdig varmepris
Hvis du bor tæt på værket i Hvide Sande, er fremløbstemperaturen på fjernvarmen højere, end hvis du bor længere væk. Derfor stiller vi også forskellige krav til returløbstemperaturen.
Nendenstående diagram viser den øvre og nedre neutrale grænse for returløbstemperaturen set i forhold til fremløbstemperaturen.

Fradrag i varmeprisen
Hvis din målte returløbstemperatur er lavere end den nedre neutrale grænse, bliver du belønnet med et fradrag på 1% af energiprisen, for hver grad returløbstemperaturen er lavere.

Tillæg til varmeprisen
Hvis din returløbstemperatur er højere end den øvre neutrale grænse, skal du betale et tillæg på 3% af energiprisen, for hver grad returløbstemperaturen er højere.

 

 

//