Historie

Første side i første protokol.

Følgende er ordret fra den afbillede side:

Sommeren 1962 blev Hvide Sande Syd besøgt hus for hus af en repræsentant fra "Dansk Fjernvarme", Viborg.

Repræsentanten V. Hansen forsøgte at tegne medlemmer til et påtænkt fjernvarmeværk i Hvide Sande Syd.

Det lykkedes efter nogen tids forløb at samle så mange underskrifter til det påtænkte varmeværk, at der d. 22/9-62 kunne holdes stiftende generalforsamling på Sømandshjemmet, hvor også varmeværkets love blev vedtaget og godkendt.

Til stede var foruden Dansk Fjernvarme, Viborg v/ Ch. Brøndum, tillige ingeniør Dahl Knudsen, Herning, hvis firma har fået til opgave at projektere varmeværket i Hvide Sande, samt repræsentanten V. Hansen, der på udmærket måde sammen med de øvrige teknikere besvarede og forklarede spørgsmål om fjernvarme.

På generalforsamlingen, hvortil der var mødt ca 30, blev valgt til bestyrelsen: 

(28) Niels Enevoldsen, malerm.
(22) Jens Hansen, smedem.
(19) Henry Christensen, fiskeskipper.
(26) Juul Mikkelsen, tømrerm.
supl. N. S. Kålund (12) Anders Th. Jensen (11)
Til revisor blev valgt: Jens Knudsen, garnhandler
Enevold Jensen, pantefoged

1. eksemplar af loven er indlagt protokollen.

 

Det første spadestik Numitvej

Det første spadestik til det nuværende varmeværk, blev taget den 06.04.1994 af Hvide Sande Fjernvarmes første formand. Nemlig nu afdøde Niels Enevoldsen.

Set fra venstre daværende driftsleder Jørgen Bukholt, tidligere formand Niels Enevoldsen, Peder Pedersen Tjæreborg Industri, og formand Henning Davidsen. 

//