Om os

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Selskabet er således forbrugerejet, og er overordnet ledet af en bestyrelse på 6 personer. Disse bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på den årlige ordinære generalforsamling, og sidder 2 år ad gangen.

På personalesiden er ansat 3 driftsmedarbejdere, 1/2 kontormedarbejder og 1/2 servicemedarbejder.

I vagten er der de tre fastansatte.

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. er som selskab fra 1963, og har gennem tiderne været igennem forskellige former for brændsel.

Siden oliekrisen i 1973 har man forsøgt at bruge den til enhver tid billigste brændsel. Fra tung fyringsolie, via spildolie, kul, træpiller, fiskeolie, til i 1994 at etablere et naturgasfyret varmeværk med 2 gasmotorer til kraftvarme med supplerende gaskedler.

I januar 2011 blev der installeret en 6 MW el-kedel, som aftager strøm fra el-nettet, når prisen på dette er fordelagtig.

I november 2014 blev 9.576 m2 solpaneler installeret på Beddingsvej. Dette anlæg er koblet direkte på det allerede installerede transmissionsnet, og bidrager med over 10 % af den årlige varmeproduktion.

I 2018 blev de to nordligste vindmøller overtaget, og den sydligste blev overtaget i 2019. Vindmøllerne er på 3 MW hver.
Der o
pførtes en ny kedelhal på Numitvej 25.

I 2019 flyttedes el-kedlen over i den nye kedelhal, og i samme ombæring forøgedes den elektriske effekt til 10 MW.
Man tog beslutning om at opføre et 4,65 MW varmepumpeanlæg, som tager energien fra luften, og afleverer energien i en højere temperatur ind i fjernvarmesystemet. Både el-kedel og varmepumpe er primært drevet af de tre vindmøller på stranden.

I 2020 kunne Hvide Sande Fjernvarme præstere at lave 92,4% af varmen på vedvarende grøn energi.
I oktober modtog Hvide Sande Fjernvarme Fjernvarmeprisen 2020 - "for gennemførsel af en række grønne tiltag siden 2014, der inden for det kommende år vil have reduceret CO2 udledningen med 97%".

 

//