Om os

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. er et anpartsselskab med begrænset ansvar.

Selskabet er således forbrugerejet, og er overordnet ledet af en bestyrelse på 5 personer. Disse bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på den årlige ordinære generalforsamling, og sidder 2 år ad gangen. I lige år er 3 på valg, og i ulige år er 2 på valg. 

På personalesiden er ansat 2 driftsmedarbejdere, 1/2 kontormedarbejder og 1/2 servicemedarbejder.

I vagten er der, udover de to fastansatte, yderligere tilknyttet en VVS-installatør.

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. er som selskab fra 1963, og har gennem tiderne været igennem forskellige former for brændsel.

Siden oliekrisen i 1973 har man forsøgt at bruge den til enhver tid billigste brændsel. Fra tung fyringsolie, via spildolie, kul, træpiller, fiskeolie, til i 1994 at etablere et naturgasfyret varmeværk med 2 gasmotorer til kraftvarme med supplerende gaskedler.

I januar 2011 blev der installeret en 6 MW el-kedel, som aftager strøm fra el-nettet, når prisen på dette er fordelagtig.

I november 2014 blev 9.576 m2 solpaneler installeret på Beddingsvej. Dette anlæg er koblet direkte på det allerede installerede transmissionsnet, og forventes at bidrage med over 10 % af den årlige varmeproduktion.

Nuværende placering på Numitvej 25, med bygning og anlæg er bygget i 1994 samt billeder fra teknikrummet på Beddingsvej 63 bygget i 2014.