Nyheder

Generalforsamling på Fiskeriets Hus

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling på Fiskeriets Hus, torsdag den 21. marts klokken 20:00. Dagsorden ifølge selskabets…

Lækagekontrol (!)

Kontrollér gerne varmeinstallationen hjemme . . . ! Det seneste døgn, er op mod 10 m3 vand lækket fra vores system . . . Vi vil derfor gerne bede jer…

Vi sænker varmeprisen for 2023

På grund af bedre priser end forventet på solgt vindmøllestrøm, har bestyrelsen for Hvide Sande Fjernvarme valgt allerede nu at meddele en væsentl…

HD takker af som fjernvarme-formand efter 43 år

Det er en afklaret bestyrelsesformand, der efter 43 år nu vælger at vige posten: Det er blevet tid til at geare ned, arbejdsmæssigt, og lade nye og…

Årsberetning 2022

På selskabets generalforsamling i Hvide Sande Hallen torsdag den 23. marts, kunne formand Henning Davidsen aflægge beretning efter et på alle måder an…

Tilbagebetaling ved fraflytning

Er du én af de personer, der i løbet af 2022 er fraflyttet en ejendom med fjernvarme i Hvide Sande, kan du have penge til gode. I givet fald beder vi…

146 tilmeldt vekslerordning

Den nye varmevekslerordning, hvor Hvide Sande Fjernvarmes forbrugere kan skiftet varmtvandsbeholderen, eller den gamle varmeveksler ud med en moderne,…

Miljødeklaration 2022

Med en gennemsnitlig nettoemission på 7,1 kg Co2 per GJ, cementerede Hvide Sande Fjernvarme i 2022 sin position som én af de absolutte frontrunners på…

Interaktiv fjernvarmebrochure

Interaktiv version af den netop husstandsomdelte brochure, der fortæller om Hvide Sande Fjernvarme, herunder blandt andet om vores nye varmevekslero…

Ekstraordinær tilbagebetaling af fastafgift

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. sænker varmeprisen for kalenderåret 2022 En ekstra ”julegave” til fjernvarmeforbrugerne i Hvide Sande! Bestyrelsen f…

Pressemeddelelse: Prissænkning

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. sænker varmeprisen for kalenderåret 2022 På grund af ekstraordinære høje priser på solgt vindmøllestrøm, har bestyr…

Information til forbrugerne

I henhold til EU-reglerne er Hvide Sande Fjernvarme fra og med 2022 forpligtet til at levere information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger til all…